Wydarzenia i aktualności

 

Dzisiaj odbyło się losowanie drużyn do poszczególnych grup, w których prowadzone będą rozgrywki Turniejowe. Do fazy finałowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Pozostałe zespoły rozegrają mecze o kolejne miejsca w turnieju. Zwycięzcy rozgrywek fazy pucharowej zagrają o pierwsze miejsce, w tym roku o Puchar Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

W dniu 14 października 2022 r. odbędzie się wielkie wydarzenie sportowe - Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegorocznym Turniejem rozpoczniemy obchody 40-lecia działalności PSONI Koło w Krośnie.

W rozgrywkach weźmie udział osiem drużyn z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego. Łącznie 115 osób, w tym : 92 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zawodnicy zostaną podzieleni na 2 grupy z których zwycięzcy rozegrają mecz finałowy o Puchar Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Krosno 2022

Zarząd PSONI Koło w Krośnie w dniu 23 września 2022 r. zawarł umowę z Gminą Miasto Krosno na realizację zadania pn. "Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie".

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" i ma na celu poprawę bazy lokalowej placówki, a tym samym warunków do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością - uczestników zajęć WTZ.

 

Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

Wycieczka do Wrocławia