Wydarzenia i aktualności

 

Msze święte dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

 

Msze Święte dla osób z niepełnosprawnościami odbywają się w Kościele pw. Ducha Świętego regularnie w roku szkolnym w trzecie niedziele miesiąca o godz. 15.00. Spotykamy się grupie, w której osoby z niepełnosprawnością czują się swobodnie.

  • Najbliższa Msza Święta odbędzie się: 19 lutego godz. 15:00
  • Cyklicznie co 2-3 lata Księża z Parafii św. Ducha przygotowują osoby z niepełnosprawnością do Pierwszej Komunii Świętej. Spotkania organizacyjne przed Pierwszą Komunią Świętą odbywają się po Mszy Świętej.
  • W bieżącym roku Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 6 maja o godzinie 13:00

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie zaprasza do udziału w zajęciach:

  • pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • ze wskazaniem w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności udziału w terapii zajęciowej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

Wzruszenie i emocje towarzyszyły spotkaniu społeczności naszego Stowarzyszenia z Panią Joanną Janocha, która po blisko 30 latach pracy zawodowej w Ośrodku Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor jest w naszym Kole od samego początku – od 40 lat angażuje się społecznie w działalność PSONI. Była w gronie założycieli Stowarzyszenia, a następnie członkiem Zarządu Koła, Prezesem Zarządu Głównego PSONI, a nieprzerwalnie od 1991 r. jest również Elektorem Koła.

W ramach projektu wykonano remont łazienek, częściowy remont schodów, wymianę drzwi wejściowych oraz remont pracowni małej gastronomii z zapleczem technicznym i jadalni. Bardzo się z tego cieszymy, bo w znaczący sposób poprawiły się warunki rehabilitacji i terapii uczestników zajęć.

Projekt był współfinansowany ze środków PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Wyrównywanie różnic między regionami III"

Od wielu lat prowadzimy Kampanie informacyjne na rzecz 1,5 % podatku przy dużym zaangażowaniu Członków, Pracowników i Przyjaciół PSONI. W tym roku również, poza przekazaniem 1,5 % na rzecz PSONI Koło w Krośnie do którego gorąco zachęcamy, prosimy Państwa o przyłączenie się do naszej kampanii 1,5%

 

Szerzej o prowadzonej kampanii i możliwościach wsparcia piszemy w materiale › https://www.psonikrosno.org.pl/kampania-1-5-procent-podatku-wsparcie-dla-psoni-kolo-w-krosnie-2023.html

 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.