Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie jest specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z wieloraką niepełnosprawnością, w wieku 3-25 lat. Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki. Uczniowie objęci są terapią pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacją.

Zapraszamy na stronę internetową › orewkrosno.org.pl