Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Podstawowym zadaniem środowiskowego domu samopomocy jest poprawa kondycji psychoficznej, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym, samodzielnym życiu, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcie rodziny.

PSONI Koło w Krośnie prowadzi dwa środowiskowe domy samopomocy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku przeznaczony dla 34 osób oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie w którym przebywa 27 osób.

Zapraszamy na stronę internetową › sdspotok.org.pl