Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie jest placówką przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z orzeczonym znacznym lub stopniem niepełnosprawności. Warsztat przygotowuje uczestników zajęć do podjęcia pracy zawodowej oraz pozwala zdobyć umiejętności przydatne w codziennym i samodzielnym życiu.

Zapraszamy na stronę internetową › wtzkrosno.org.pl