W dniu 11 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie, w trakcie którego dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023, tj. Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.

 

Nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie:

 • Przewodniczący Zarządu Koła - Grzegorz BLIŹNIAK
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Zbigniew HUS
 • Skarbnik - Wojciech KRĘŻAŁEK
 • Sekretarz - Małgorzata JAGIEŁA
 • Członek - Jacek LEPAK
 • Członek - Marta GIEMZA-WOJNAR
 • Członek - Anita JASTRZĘBSKA

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca Komisji - Małgorzata DŁUGOSZ
 • Sekretarz Komisji - Krzysztof GRUSZKA
 • Członek - Jadwiga RACHWAŁ

 

Elektor Koła:

 • Joanna JANOCHA