W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie, w trakcie którego dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027, tj. Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.

 

Nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie:

 • Przewodniczący Zarządu Koła - Grzegorz BLIŹNIAK
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Zbigniew HUS
 • Skarbnik - Wojciech KRĘŻAŁEK
 • Sekretarz - Marta GIEMZA-WOJNAR
 • Członek - Małgorzata MICHALSKA
 • Członek - Małgorzata JAGIEŁA
 • Członek - Anita JASTRZĘBSKA

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca Komisji - Joanna JANOCHA
 • Sekretarz Komisji - Ewa GALEJ
 • Członek - Grzegorz MACHOŃ

 

Elektor Koła:

 • Joanna JANOCHA