Wydarzenia i aktualności

 

Miasto Krosno zaprasza do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Mieszkańcy Krosna mogą uzyskać profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

 

Niedopłatna pomoc prawna Krosno

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie udostępnia do wglądu informację o darowiznach w roku podatkowym 2021.

 

Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2021

DO POBRANIA [pdf]

Wspaniale było się w końcu spotkać. Pracowaliśmy jak zawsze - powitaliśmy nowych członków, przyjęliśmy sprawozdania z działalności Koła w roku 2021, rozmawialiśmy o planach na przyszłość, o potrzebach osób z niepełnosprawnością i możliwościach ich zaspokojenia przez Koło.

Damy radę bo jesteśmy silni sobą a #PSONImaMOC.

Dziękujemy OREW Krosno oraz ZAZ Nr 1 i ZAZ 2 za pomoc w zorganizowania Zebrania.

PSONI Koło w Krośnie przystąpiło do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z elementów pilotażu było szkolenie Rodziców uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie. Szkolenie prowadził Pan mecenas Grzegorz Jaroszczyk, który dostarczył rodzicom dużo wiedzy z zakresu zabezpieczenia przyszłości ich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Szczegóły projektu: Aktywni Niepełnosprawni

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Krośnie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 1600 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16.

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 1615.

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia i daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie w końcu mogli zaprosić do placówki Rodziców i Pana Przewodniczącego Zarządu PSONI Koło w Krośnie. Emocje sięgały zenitu i każdy chciał jak najlepiej, jak najstaranniej przygotować się na tę chwilę. Więc było pięknie, estetycznie, apetycznie, kolorowo, na wesoło, z łezką w oku, z przytupem i z podziwem w oczach najbliższych.

Po wzruszeniach przyszedł czas na robocze spotkanie z Rodzicami, w czasie którego Pani Kierownik przypomniała najważniejsze wydarzenia z poprzedniego roku, przekazała informacje dotyczące bieżącej działalności Warsztatu oraz planów na rok bieżący.