Wydarzenia i aktualności

 

Walne Zebranie Członków Koła 2024

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Krośnie. Pracowaliśmy jak zawsze - powitaliśmy nowych członków, przyjęliśmy sprawozdania z działalności Koła w roku 2023, rozmawialiśmy o potrzebach osób z niepełnosprawnością i możliwościach ich zaspokojenia przez Koło. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na Zebraniu członkom Koła za poświęcony czas, za dyskusję, za wnioski. Dziękujemy również pracownikom OREW Krosno za pomoc w zorganizowaniu Zebrania oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Wciąż podnosimy swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Miesiąc temu wszyscy pracownicy PSONI Koło w Krośnie odnowili szkolenia z zakresu szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. I już spotkaliśmy się z Panem Bartoszem Panek na kolejnych zajęciach warsztatowych. Tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnością, opiekunów oraz kierowców w czasie transportu - RKO, zakrztuszenie, pozycja bezpieczna, ewakuacja, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

XIX Integracyjny Rejs Żeglarski po Jeziorze Solińskim

Zarząd PSONI Koło w Krośnie oraz Krośnieński Związek Żeglarzy Yacht Club zapraszają członków Stowarzyszenia na XIX Integracyjny Rejs Żeglarski po Jeziorze Solińskim, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r.

Zarząd PSONI Koło w Krośnie zaprasza do licznego udziału w Mszy Św. która zostanie odprawiona w intencji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich Rodzin oraz pracowników naszego Stowarzyszenia.

PSONI Koło w Krośnie to wspólnota osób z niepełnosprawnością, rodziców/opiekunów, rodzeństwa i pracowników. Bądźmy więc razem i wspólnie przeżyjmy to wydarzenie duchowe.

 

Msza św. z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 1530 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie (ul. Powstańców Śląskich 16).

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek