Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej, rozwój lub wspomaganie niezależnego życia, inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez usługi wspierające asystenta osoby niepełnosprawnej.

Z usług asystenckich w ramach projektu korzysta 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Usługi są realizowane w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni społecznej. Każdy asystent wspiera jedną osobę z niepełnosprawnością, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji : 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2019 r.

 

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach zajęć indywidualnych w projekcie Asystent pomaga:

 • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, itp.
 • w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • poznać Krosno i okolice: odwiedzić muzeum, kawiarnię, wystawę, kino, wybrać się na spacer, mecz, czy koncert,
 • zaplanować czas wolny, spotkać się z innymi ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, iść do fryzjera,
 • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zaplanować i zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza, przygotować kolację, prowadzić swoje mieszkanie,
 • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - styczeń 2018 - marzec 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - styczeń 2018 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD - styczeń 2018
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych - styczeń 2018 - marzec 2019
 5. Okresowa ewaluacja IPD - wrzesień 2018
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

 

› Aktualności projektowe

› Projekt w ocenie uczestników