Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu

 

Uczestnikami projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież do 25 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia grupowe, jeden raz w tygodniu, w wymiarze 4 godzin.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Krośnieńskiego, w kwocie 10 000 zł.

 

Okres realizacji: 1.07.2022 r. - 15.12.2022 r.