Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w kwocie 50 000,00 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu.

Uczestnikami projektu jest 16 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz sprzężone niepełnosprawności.

 

Zajęcia projektowe prowadzone są w formie następujących treningów:

  1. umiejętności praktycznych - czynności dnia codziennego: pranie, suszenie, prasowanie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń i sprzętu AGD, itp.
  2. nauki zasad zdrowego stylu życia - podnoszenie aktywności fizycznej: plan ćwiczeń ruchowych, regularny trening, spacery na świeżym powietrzu, sen i relaks, czas wolny, zasady zdrowego żywienia - piramida zdrowia, potrzeba dobrego odżywiania się, jak jeść smacznie i zdrowo, itp.
  3. nauki i doskonalenia czynności samoobsługowych i higienicznych higieny - m.in. dobór odzieży do pogody i pory roku, samodzielne ubieranie się, rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków (dbałość o estetykę spożywania posiłków), nauka zasad zachowania się przy stole, utrzymywanie higieny ciała oraz estetycznego wyglądu,
  4. prowadzenie gospodarstwa domowego (trening kulinarny i porządkowy) - nauka przygotowania posiłków, gotowania prostych potraw, przechowywania żywności, planowanie zakupów, realizacja zakupów,
  5. nauki spędzania czasu wolnego - rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne wyjścia do kina, kawiarni, udział w lokalnych imprezach rekreacyjnych,
  6. umiejętności interpersonalnych - ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych, autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji - asystowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami w takim zakresie i stopniu jakiego sobie życzą bez narzucania się i wyręczania, dostosowana do wieku, zmieniających się potrzeb, celów i preferencji ON,
  7. umiejętności społecznych w tym komunikacji alternatywnej i wspomagającej - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, nauka pozawerbalnego porozumiewania się, nauka gestów Makaton, wykorzystanie symboli PCS.

W trakcie realizacji projektu odbędzie się łącznie 12 treningów (pobyt całodobowy), zrealizowanych zostanie 780 godzin zajęć.

 

Okres realizacji : 15.07.2022 r. - 15.12.2022 r.