Projekt pn.

"Treningi samodzielności drogą do niezależnego życia"

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców miasta Krosna, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. W ramach projektu prowadzone będą regularne zajęcia w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Krosno w kwocie 120 000 zł.

 

Okres realizacji: 2.01.2020 r. – 31.12.2020 r.