Jubileusz Koła był okazją, aby zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz, przypomnieć sobie osoby, które w bardzo trudnych czasach rozpoczęły walkę o prawa dla swoich dzieci z niepełnosprawnością, powspominać…

Społeczności PSONI Koło w Krośnie podziękowała osobom, które 40 lat temu zapoczątkowały działania Ruchu Rodziców w Krośnie. Osobom, które cele i misję PSONI noszą w sercach i realizują w codziennych postawach - Pani Krystynie Zimie, Pani Bożenie Gromek, Pani Kazimierze Ziemiańskiej, Panu Andrzejowi Janocha.

Kochani - to dzięki Waszej miłości, odwadze i determinacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą dzisiaj godnie żyć w społeczeństwie. Dziękujemy.