30 listopada 2022 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się Gala z okazji Jubileuszu 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Społeczność PSONI Koło w Krośnie – osoby z niepełnosprawnością, rodzice, opiekunowie i pracownicy świętowała swój Jubileusz w doborowym towarzystwie. Swoją obecnością zaszczycili nas bowiem przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji i organizacji współpracujących z naszym Kołem oraz:

- Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Minister Paweł Wdówik

- Wicewojewoda Podkarpacki – Jolanta Sawicka

- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz

- Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Panią dr Joannę Bril

- w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy - Marta Oleszkowicz Asystentkę Posła

- Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki

- Wiceprezydent Miasta Krosna – Bronisław Baran

- Przewodniczący Rady Miasta Krosna – Zbigniew Kubit

- Starosta Powiatu Krośnieńskiego – Jan Pelczar

- Prezeska Zarządu Głównego PSONI – dr Monika Zima-Parjaszewska

- Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON – Maciej Szymański

- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Jerzy Jęczmienionka

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – Agnieszka Zygarowicz-Pelczar

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Iwona Wójcik Druciak

- Naczelnik Wydziału Edukacji UM Krosna – Marlena Gierucka

- Naczelnik Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krosna – Julita Jaśkiewicz wraz z zastępcą Anną Dziadosz

a także

- Przewodniczący i członkowie Zarządów Kół PSONI z terenu województwa podkarpackiego,

- przedstawiciele organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem,

- media.

 

W trakcie uroczystości zaprezentowano krótki film archiwalny oraz film o działalności Koła. Wręczono statuetki okolicznościowe oraz certyfikaty uznania przedstawicielom instytucji i organizacji oraz osobom współpracującym z PSONI Koło w Krośnie.

Ważnym punktem było również wręczenie przez Wicewojewodę Podkarpackiego odznaczeń państwowych dla zasłużonych członków PSONI Koło w Krośnie oraz uhonorowanie przez Prezeskę ZG PSONI rodziców i pracowników medalem „Wiernie i Wytrwale”.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie OREW Krosno oraz uczestnicy zajęć WTZ Krosno. Ostatnim punktem Gali był występ znanego zespołu Grovińscy.