W Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. "Lepszy start szansą na niezależność". Korzysta z niego 50 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby zapewnić dzieciom regularną rehabilitację musimy wnieść do projektu wkład własny w wysokości 12.000 zł.

 

PROSIMY O POMOC, WAŻNA JEST KAŻDA ZŁOTÓWKA !