Posiadamy wolne miejsce na rehabilitację dziecka w wieku 0-9 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach projektu dzieci korzystają ze specjalistycznych zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych. Zajęcia są prowadzone przez psychologa, logopedę, pedagoga i fizjoterapeutę. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

Kontakt : Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku tel. 13 43 606 44 lub PSONI Koło w Krośnie tel. 13 43 271 16