Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie prosi o wypełnienie ankiet dotyczących diagnozy potrzeb mieszkańców miasta Krosna w zakresie usługi społecznej "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ". Zebrane z ankiet dane umożliwią diagnozę sytuacji oraz pozwolą podjąć działania wynikające z potrzeb mieszkańców.

 

 

› ANKIETA:

Diagnoza potrzeb mieszkańców miasta Krosna w zakresie usługi społecznej "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"