Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w PSONI Koło w Krośnie

 

Projekt ma na celu poprawę bazy lokalowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie, a tym samym warunków do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością - uczestników zajęć WTZ.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F.

 

Okres realizacji projektu: do 13.01.2023 r.

Wartość projektu: 191 372,76 zł

Wartość dofinansowania: 153 098,00 zł

 

Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w PSONI Koło w Krośnie