Projekt dofinansowany ze środków

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

w ramach konkursu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021  

 

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

 

Warunki rekrutacji:

  1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do projektu oraz zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Założenia projektowe obejmują prowadzenie grupowych warsztatów aktywizujących i zakładają realizację modułu "W kierunku samodzielnej aktywności - warsztaty kreatywności i rozwoju pasji i zainteresowań".

Zajęcia warsztatowe realizowane są dwa razy w tygodniu (łącznie 76 spotkań), w godzinach 15:30-18:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie i w Potoku.

 

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w kwocie 32 768,00 zł.