Projekt pn. "Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023", w kwocie 15 601,00 zł.

 

Okres realizacji : sierpień - listopad 2021 r.