Projekt pn. "Treningi mieszkalnictwa drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną" 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023", w kwocie 40 000,00 zł.

Obejmuje przeprowadzenie 10 weekendowych treningów mieszkalnictwa dla osób powyżej 16 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zajęć uczestnicy projektu będą nabywać, rozwijać oraz podtrzymywać umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu, w tym w zakresie samostanowienia i decydowania o swoim życiu. Wszystkie zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Okres realizacji : czerwiec - grudzień 2020 r.