Zlecanie zadań przez PFRON -
Konkurs " pn. „Samodzielni i skuteczni”
(Konkurs 4/2017)

Projekt pn. "Asystenci na miarę"
Termin realizacji : 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2019 r.

Celem projektu jest wsparcie asystenckie dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni społecznej obejmujące kształtowanie i wspieranie samodzielności i niezależności w codziennym życiu, jak również zmniejszenie marginalizacji społecznej. Uczestnicy projektu są wspierani przez indywidualnych asystentów, średnio 20 godzin w miesiącu.

Każdy asystent wspiera jedną osobę z niepełnosprawnościach, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami projektu są osoby dorosłe niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.