Projekt pn.

Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo

Projekt współfinansowany przez Gminę Jedlicze, w kwocie 1.100 zł, realizowany przez Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku.
Zakres rzeczowy zadania obejmował zorganizowanie jednodniowego Pikniku Rodzinnego

Okres realizacji : wrzesień 2018 r.