Zgodnie z tradycją naszej stowarzyszeniowej wspólnoty Zarząd Koła w dniach 08.10.2019 r. - 10.10.2019 r. zorganizował wycieczkę dla członków PSONI Koło w Krośnie. Wycieczki członków to połączenie wypoczynku i turystyki z integracją. W tym roku członkowie naszego Stowarzyszenia zwiedzili Augustów, Wilno i Puszczę Białowieską.