W trosce o poprawę warunków rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku, w czasie przerwy wakacyjnej, przeprowadzony został remont łazienek

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Krośnieńskim na realizację zadania z zakresu administracji rządowej