W dniu 19 czerwca br. w auli PANS w Krośnie odbyła się jubileuszowa edycja Krośnieńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Nasze Koło reprezentował Pan Grzegorz Bliźniak Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie. W czasie panelu dyskusyjnego Pan Przewodniczący miał możliwość zaprezentować cele i misję PSONI, a także formy działalności naszego Koła. W trakcie dyskusji rozmawiano również o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościach ich zaspokojenia poprzez współpracę z Miastem i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

XXX Forum Organizacji Pozarządowych