Zarząd PSONI Koło w Krośnie oraz Krośnieński Związek Żeglarzy Yacht Club zapraszają członków Stowarzyszenia na XIX Integracyjny Rejs Żeglarski po Jeziorze Solińskim, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r.

 1. Zgłoszenia członków PSONI Koło w Krośnie do udziału w Rejsie przyjmowane są do dnia 23 maja 2024 r. u kierowników placówek/zakładów aktywności zawodowej (prosimy podać imię i nazwisko, nr PESEL).
 2. W przypadku posiadania wolnych miejsc z udziału w rejsie mogą skorzystać również osoby, które nie są członkami PSONI, a których dziecko jest uczestnikiem zajęć jednej z naszych placówek lub pracuje w ZAZ.
 3. Wyjazd wyłącznie autobusami w dniu 8 czerwca br. o godz. 8.00 z parkingu OREW (ul. Powstańców Śląskich 16).
  Każdy uczestnik rejsu otrzyma identyfikator upoważniający do udziału w imprezie oraz skorzystania z wyżywienia. Identyfikatory wydawane będą na parkingu, bezpośrednio przed wyjazdem.
 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału osoby z niepełnosprawnością i maksymalnie 2 osób towarzyszących (rodziców lub pełnoletnich opiekunów). Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
 5. Koszt udziału w rejsie:
  1. Osoba z niepełnosprawnością - 30 zł
  2. Rodzice/opiekunowie, którzy są członkami Stowarzyszenia - 40 zł/osoba
  3. Rodzice/opiekunowie, którzy nie są członkami Stowarzyszenia - 80 zł/osoba

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

 

XIX Integracyjny Rejs Żeglarski po Jeziorze Solińskim