PSONI Koło w Krośnie przystąpiło do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z elementów pilotażu było szkolenie Rodziców uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie. Szkolenie prowadził Pan mecenas Grzegorz Jaroszczyk, który dostarczył rodzicom dużo wiedzy z zakresu zabezpieczenia przyszłości ich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Szczegóły projektu: Aktywni Niepełnosprawni