Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie i w Potoku oraz Przedstawiciele Zarządu i BOP wzięli udział w szkoleniu nt. "Pracownik - uczestnik zajęć - wzajemne prawa i obowiązki, również w sytuacjach kryzysowych". Dziękujemy prowadzącemu - Panu mecenasowi Grzegorzowi Jaroszczykowi za przeprowadzenie szkolenia i dostarczenie wiedzy, tak bardzo potrzebnej Pracownikom w codziennej bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością.