Zarząd PSONI Koło w Krośnie w dniu 23 września 2022 r. zawarł umowę z Gminą Miasto Krosno na realizację zadania pn. "Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie".

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" i ma na celu poprawę bazy lokalowej placówki, a tym samym warunków do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością - uczestników zajęć WTZ.

 

Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie