Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie i Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie odwiedzili wyjątkowi goście - Pani Agnieszka Zygarowicz-Pelczar - Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Pani Julita Jaśkiewicz - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krosna wraz ze swoim zastępcą - Panią Anną Dziadosz.

Przedstawicielki samorządów poznały zakres działalności naszych Zakładów, z bezpośrednich rozmów z pracownikami z niepełnosprawnością dowiedziały się jak wyglądały ich drogi do zatrudnienia i czym dla nich jest możliwość pracy, zaś od kierowników jakie są plany rozwoju działalności.

PSONI Koło w Krośnie reprezentował Pan Zbigniew Hus - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła.