Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

Projekt pn. "Kierunek zdrowie"

Celem projektu jest stworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wspieranie ich uczestnictwa w przedsięwzięciach rehabilitacyjnych w tym: sportowych, rekreacyjnych i zdrowego odżywiania.

Cel wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników zajęć WTZ w Krośnie i zostanie osiągnięty poprzez zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania oraz utworzenie w ogrodzie Warsztatu części rekreacyjno-sportowej, na bazie której prowadzone będą regularne zajęcia usprawniająco-ruchowe na wolnym powietrzu.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 15.05.2024 r. do 30.10.2024 r.