Zgodnie z umową Nr I.18-PCPR/2022 zawartą z Powiatem Krośnieńskim w dniu 6 lipca 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach dotacji celowej zostanie zrealizowane zadanie remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku obejmujące remont łazienek, z których korzystają uczestnicy zajęć.

 

Okres realizacji: 6.07.2022 r. - 31.12.2022 r.

 

Plakat