W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowany jest program "Rehabilitacja 25 plus", beneficjentami programu jest 4 absolwentów OREW w Krośnie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. - 31.08. 2022 r.

Wartość projektu: 120 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 120 000,00 zł

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
  2. Zajęcia terapeutyczne i usprawniające
  3. Zajęcia wspierające i usprawniające ruchowo

 

Prowadzone w projekcie zajęcia mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

Zajęcia prowadzone są w formie następujących treningów:

  1. umiejętności praktycznych - czynności dnia codziennego: pranie, suszenie, prasowanie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń i sprzętu AGD, itp.
  2. nauki zasad zdrowego stylu życia - podnoszenie aktywności fizycznej: plan ćwiczeń ruchowych, regularny trening, spacery na świeżym powietrzu, sen i relaks, czas wolny, zasady zdrowego żywienia- piramida zdrowia, potrzeba dobrego odżywiania się, jak jeść smacznie i zdrowo, itp.
  3. nauki i doskonalenia czynności samoobsługowych i higienicznych higieny – m.in. dobór odzieży do pogody i pory roku, samodzielne ubieranie się, rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków (dbałość o estetykę spożywania posiłków), nauka zasad zachowania się przy stole, utrzymywanie higieny ciała oraz estetycznego wyglądu,
  4. prowadzenie gospodarstwa domowego (trening kulinarny i porządkowy) - nauka przygotowania posiłków, gotowania prostych potraw, przechowywania żywności, planowanie zakupów, realizacja zakupów,
  5. nauki spędzania czasu wolnego - rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne wyjścia do kina, kawiarni, udział w lokalnych imprezach rekreacyjnych,
  6. umiejętności społecznych w tym komunikacji alternatywnej i wspomagającej - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, nauka pozawerbalnego porozumiewania się, nauka gestów Makaton, wykorzystanie symboli PCS.

 

Plakat Rehabilitacja 25 plus