Zadanie dofinasowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 21 620,00 zł.

Okres realizacji : wrzesień - listopad 2022 r.