Projekt pn. "Nasze tradycje" - spotkanie wigilijne pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w kwocie 10 000,00 zł.

Celem projektu jest zorganizowanie spotkania wigilijnego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 PSONI Koło w Krośnie. Uczestnikami projektu jest 100 osób, w tym 63 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.