W ramach zajęć integracyjnych uczestnicy mają okazję poznać normy postępowania w danym środowisku, wartości. Kształtują również swoją osobowość poprzez odpowiednie zachowania. Podczas wyżej wspomnianej aktywności beneficjenci mają możliwość przebywania w swoim gronie oraz poznawania się na płaszczyźnie zazwyczaj innej niż na co dzień (wyjście na spacer, do kina, do restauracji, do sklepu w ramach treningu ekonomicznego).