Gmina Krosno  Herb Gmina Krosno 

Nazwa zadania:

"Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

Okres realizacji: od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 6 160,00 zł

 

Gmina Iwonicz-Zdrój Herb Gmina Iwonicz-Zdrój 

Nazwa zadania:

"Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"

Okres realizacji: od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 13 500,00 zł

 

Gmina Jedlicze Herb Gmina Jedlicze 

Nazwa zadania:

"Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021r."

Okres realizacji: od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 50 000,00 zł

 

Gmina Chorkówka Herb Gmina Chorkówka 

Nazwa zadania:

"Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"

Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 20 000,00 zł

 

Gmina Krościenko Wyżne
Herb Gmina Krościenko Wyżne

Nazwa zadania:

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"

Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 6 000,00 zł

 

Gmina Korczyna
Herb Gmina Korczyna 

Nazwa zadania:

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"

Okres realizacji: od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 30 000,00 zł

 

Gmina Wojaszówka  Herb Gmina Wojaszówka

Nazwa zadania:

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 42 000,00 zł

 

Gmina Jasienica Rosielna
Herb Gmina Jasienica Rosielna

Nazwa zadania:

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 w 2021 roku"

Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł

 

Gmina Dukla Herb Gmina Dukla 

Nazwa zadania:

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

Okres realizacji: od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 20 500,00 zł

 

Gmina Niebylec Herb Gmina Niebylec 

Nazwa zadania:

"Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16"

Okres realizacji: od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania: 18 500,00 zł