Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu, mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W ramach projektu prowadzone będą regularne zajęcia w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej. Projekt współfinansowany ze środków powiatu krośnieńskiego w kwocie 25 000 zł.

 

Okres realizacji: 1.06.2021 r. - 15.12.2021 r.