Program "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D"

 

 

Celem projektu jest likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krośnie poprzez zakup 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie umowy zawartej z Gminą Krosno z dnia19 sierpnia 2021 r.
Nr 1/2021/PWRMR/D

 

Termin realizacji projektu: sierpień - grudzień 2021 r.