Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Cel projektu:

  • Projekt ten stanowi kontynuację Programów "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 i jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

Zadania Projektu:

  • Okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Zadania realizowane są w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Usługa opieki wytchnieniowej ma odciążyć członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnić czasowe zastępstwo w opiece nad osobą niepełnosprawną.

 

Czas trwania projektu:

  • Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Wartość dofinansowania projektu:

  • Projekt finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 582 600,00 zł

 

 

Dokumenty projektowe:

 

Sprawozdania i opinie: