Remont przeciwdziałający degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie

 

Projekt ma na celu poprawę bazy lokalowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie, a tym samym warunków do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością - uczestników zajęć WTZ.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F

 

Okres realizacji projektu: 27.07.2020 r. - 15.12.2020 r.

Wartość projektu: 160 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 128 000,00 zł