Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie rozpoczął realizację 4 grantów w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON. W ramach programu ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych.

Otrzymane w ramach grantów środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie oraz projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

 

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE

Okres realizacji projektu: październik 2020 r. - grudzień 2020 r.

Łączna wysokość grantów: 21 924,00 zł