Program pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 ma na celu pomoc pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez zapewnienie usługi asystenta osobistego.

 

W ramach Programu PSONI Koło w Krośnie we współpracy z Gminą Krosno realizuje projekt pn. "Zapewnienie usług asystenta osobistego dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasto Krosno w 2020 r." Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałe na terenie Miasta Krosna. Liczba uczestników projektu - 20.

 

Projekt finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem Gminy Miasto Krosno w kwocie 150 000,00 zł.

 

Okres realizacji: czerwiec 2020 r. - grudzień 2020 r.