Projekt pn.

"W stronę zdrowia -
warsztaty zdrowego stylu życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna, w kwocie 3 500 zł.

Projekt realizowany jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia „W stronę zdrowia – zdrowe nawyki” i „W stronę zdrowia – zdrowa dieta” oraz przygotowanie i przeprowadzenie IV Dnia Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Krosna.

 

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2019 r.

 

Szczegółowe informacje o realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie › sdskrosno.org.pl