Projekt pn.

"Treningi samodzielności drogą do niezależnego życia"

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców miasta Krosna, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Cel wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie regularnych zajęć w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej.

 

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2019 r.