Projekt pn.

„Czas na samodzielność”

Projekt współfinansowany przez powiat krośnieński, w kwocie 12 000 zł.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców powiatu krośnieńskiego, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Cel wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie regularnych zajęć w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej.

 

Okres realizacji : 1.06.2019 r. – 30.11.2019 r.