Projekt pn.
XVI Integracyjny Rejs Żeglarsko -Turystyczny po Jeziorze Solińskim

Projekt współfinansowany ze środków PFRON, przez Urząd Miasta Krosna oraz Powiat Krośnieński w ramach zadania „Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych”. Projekt obejmuje organizację całodniowej imprezy integracyjnej, połączonej z rejsami po Jeziorze Solińskim.

Okres realizacji: 23 czerwca 2018 r.