Projekt pn.
Prowadzenie zajęć prozdrowotnych "Szanuj zdrowie"

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna, w kwocie 3 000 zł.

Realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie warsztatów prozdrowotnych o tematyce ochrony zdrowia, w tym racjonalnego żywienia, zajęć sportowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie III Dnia Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt adresowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Krosna.

Okres realizacji: maj - październik 2018 r.