Projekt pn.
"Letni Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatu Krośnieńskiego, w kwocie 4.500,00 zł.

Okres realizacji : wrzesień 2018 r.