Projekt pn.
"Klub Aktywności"

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej
na lata 2016-2023" , w kwocie 16 022,00 zł.

Obejmuje realizację zajęć klubowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zajęć uczestnicy projektu będą nabywać, rozwijać oraz podtrzymywać umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnicy zwiększą swoją samodzielność życiową poprzez rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych oraz zainteresowań i uzdolnień. Wszystkie zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Okres realizacji : czerwiec – grudzień 2018 r.